Chúng tôi đã phát hành chức năng Phân tích so sánh dựa trên thuộc tính trong bài kiểm tra năng lực trực tuyến “PandaTest”.

PandaTest là gì

PandaTest là một công cụ kiểm tra năng lực trực tuyến nhằm phát hiện ra những điểm khó nhìn thấy trong các cuộc phỏng vấn.
Kể từ khi phát hành vào tháng 8 năm 2022, PandaTest đã được nhiều công ty trong tất cả các ngành sử dụng, bao gồm các công ty chuyên về sản xuất, CNTT, …
Với tổng số lựa chọn sử dụng vượt hơn 2.000.

Bối cảnh phát hành chức Phân tích so sánh

PandaTest tự động tính điểm những người tham gia kiểm tra năng lực trực tuyến, và nó được xem như một trong những tiêu chí để lựa chọn ứng viên.

Những người tham gia bài test có thể được phân loại dựa trên nhiều thuộc tính khác nhau.
Ví dụ: ‘thành tích cao’, ‘nhân viên bán hàng’, ‘ứng viên không thành công’, ‘người nghỉ việc sớm’, v.v.

Bằng cách thu thập những điểm này, công ty có thể có nhiều phân tích so sánh khác nhau.
Tất nhiên, mỗi công ty có thể tự do thiết lập cài đặt của riêng mình.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm tốt với chức năng này.