บริษัทของเราได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บริการต่างๆของบริษัทเรา

ข้อที่ 1 ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลลูกค้าหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้บริการของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลลูกค้าที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อองค์กร สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์

ข้อ 2 วัตถุประสงค์การใช้งาน
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทของเรามีข้อกำหนดดังนี้
・ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แบบทดสอบความถนัดของเราและอื่นๆ หรือเท่าที่จำเป็นภายใต้เรื่องที่เกี่ยวข้องในขอบเขตที่เหมาะสม

・เราอาจรวบรวมผลลัพธ์ของคุณนำไปปรับแต่งข้อมูลและสถิติเพื่อไม่ให้ระบุข้อมูลของบริษัทได้ เช่น ชื่อบุคคล ความเกี่ยวข้องต่างๆ และ ชื่อบริษัทในกรณีที่นำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกผ่านการสัมมนาและสื่อประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อจัดทำข้อเสนอการขายและปรับปรุงให้กับลูกค้า

ข้อ 3 การเผยแพร่
บริษัทของเราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้

ข้อ 4 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ข้อที่ 5 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความถูกต้องแม่นยำและมีการอัปเดตในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ เราได้สร้างระบบเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันการสูญหาย การปลอมแปลง การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจในสิ่งนี้ เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสม

ข้อ 6: การยื่นคำร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (การแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ , การเปิดเผย , การแก้ไขเพิ่มเติม, การลบเนื้อหา , การระงับการใช้ และการระงับการให้บริการต่อบุคคลที่สาม) อย่างไรก็ตาม เราอาจมีกรณีที่เราไม่สามารถตอบรับคำขอของท่านได้ตามขอบเขตที่กฏหมายกำหนด โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าของเรามอบหมายให้เราซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทลูกค้า

ข้อ 7 การสอบถาม
หากมีข้อสงสัย ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และอื่นๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราทางไปรษณีย์หรืออีเมลไปยังจุดติดต่อด้านล่าง โปรดทราบว่าเราไม่รับการสอบถามผ่านทางสำนักงานโดยตรงหรือทางโทรศัพท์

[ติดต่อสอบถาม]
155 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Viecoi Co.,Ltd
E-mail: info@viecoi.tokyo