NEO THAI ASIA บริษัทจำหน่ายและสนับสนุน “desknet’s NEO” ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทกรุ๊ปแวร์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและในภูมิภาคอาเซียน
เราได้พูดคุยกับคุณวาตานาเบะ ซึ่งเป็นประธานบริษัทและทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร

คุณมีปัญหาแบบไหนกับการสัมภาษณ์งานและปัญหาอื่นๆในบริษัทก่อนจะใช้ Pandatest

ผมพบว่ามันยากที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันกับพนักงานชาวไทย
เมื่อเราเริ่มต้น เรามีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการรักษาพนักงานชาวไทย เมื่อเราจ้างพนักงานชาวไทยประมาณ 3-10 คน มีหลายครั้งที่พนักงานชาวไทยในด้านการขายและตำแหน่งอื่นๆ ลาออกหลังจากช่วงทดลองใช้งานสามเดือน

ณ ตอนนั้นเมื่อจำนวนพนักงานชาวไทยที่ทำงานในแต่ละแผนกมากกว่าหนึ่งปีเพิ่มขึ้น ผมเริ่มรู้สึกถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในบริษัท
ตัวอย่างเช่น ผมต้องการชี้แจงมาตรฐานการทำงานต่างๆ เช่น”ควรจะเป็นอย่างไรในฐานะพนักงาน” และ “คุณภาพของงานควรเป็นอย่างไร” ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในมาตรฐานนั้นในฐานะบุคลากรในบริษัท
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผม ผมสามารถจินตนาการได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างมาตรฐานดังกล่าวสำหรับบุคลากรที่พูดภาษาแม่ที่แตกต่างกัน และผมต้องการให้ทุกคนสามารถตีความมาตรฐานนั้นอย่างถูกต้องและมีความเข้าใจในงานมากขึ้นครับ

คุณมีวิธีในการแก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้าง

ในขณะที่ผมเตรียมที่จะประชุมกับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผมก็มองหาสิ่งที่สามารถชี้แจงมาตรฐานจากภายนอกได้ และในตอนนั้นผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ PandaTest ซึ่งสามารถประเมิน “ความสามารถในฐานะสมาชิกองค์กร” จากมุมมองที่หลากหลาย และเริ่มสนใจขึ้นมาครับ

พนักงานชาวไทยมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อ PandaTest?

ในตอนแรก ผมได้อธิบายให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลชาวไทยทราบว่าเราต้องการใช้ PandaTest หลังจากนั้น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลชาวไทยก็เป็นผู้นำในการอธิบาย PandaTest ให้กับพนักงานทุกคนและนำไปปฏิบัติ และทุกคนก็ทำงานกับ PandaTest ได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาใดๆ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรและพนักงานชาวไทยอธิบายว่า PandaTest เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยเหลือด้านการทำงานเป็นทีมและทรัพยากรบุคคล และพวกเขาก็ได้นำไปใช้งานทันที

นอกจากนี้ เรายังประกาศผล PandaTest ของบุคลากรทุกคนในการประชุมบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงกับความเข้าใจตนเองและความเข้าใจผู้อื่น ซึ่งบุคลากรทุกคนทำแบบทดสอบเสร็จตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประกาศให้ทำได้2-3วัน และทุกคนดูเหมือนจะทำแบบทดสอบด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนานครับ

คุณคิดว่าประโยชน์ของ Pandatest คืออะไร?

เราสามารถกำหนดเกณฑ์ความเข้าใจร่วมกันได้อย่างชัดเจน ด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่าง PandaTest ผมรู้สึกว่าพนักงานสามารถยอมรับการประเมินได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

นอกจากนี้การใช้เกณฑ์ PandaTest และค่าเฉลี่ยที่วัดโดย PandaTest ทำให้การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผมไปยังบุคลากรในองค์กรได้ง่ายขึ้นครับ

ผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผมอย่างถูกต้อง และทำให้พวกเขาเข้าใจเมื่อสื่อสารกับบุคลากรที่มีเชื้อชาติและอายุต่างกัน แต่ตอนนี้ การแสดงข้อมูล PandaTest นั้นทำให้ผมคิดว่าบุคลากรสามารถเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อสารได้ดีและแม่นยำขึ้น ในเวลาที่ถามกับบุคลากรว่า “คุณคิดอย่างไรกับผลลัพธ์นี้ที่ออกมาจากPanda Test” ผมก็สามารถค้นหาสิ่งที่พวกเขาคิดได้อย่างราบรื่น ซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องยากที่จะถามโดยตรงครับ

นอกจากนี้ การใช้ PandaTest เป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรในองค์กรในการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ผมรู้สึกว่าสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทีม ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นและการทำงานเป็นทีมระหว่างพนักงาน ด้วยวิธีนี้ ในบริษัทของผม ผมรู้สึกว่าการใช้ PandaTest ภายในองค์กรเป็นสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวครับ

คุณมีรายการประเมินผลที่ชื่นชอบใน Pandatest หรือไม่?

เนื่องจากบริษัทของผมให้ความสำคัญกับ “การทำงานเป็นทีม” ผมจึงมักใช้รายการประเมิน “การทำงานเป็นทีม/การทำงานเดี่ยว(Flat)” ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการเป็นสมาชิกขององค์กรเรา

เมื่อผมนำPandaTest มาใช้ภายในองค์กร ผมพบว่าสมาชิกในทีมทุกคนมีการทำงานเป็นทีมค่อนข้างสูง ผมสามารถยืนยันอีกครั้งว่าประเด็นที่เราให้ความสำคัญภายในบริษัทและคุณลักษณะของพนักงานของเรานั้นเข้ากันได้ดี นอกจากนี้หัวข้อการประเมิน “คุณลักษณะที่ทำให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะลาออก” ก็ยังช่วยให้ตรวจจับแนวโน้มการลาออกของบุคลากรได้อย่างดีอีกด้วยครับ