Frontier Consulting Vietnam เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม ดูแลเรื่องการออกแบบสำนักงาน การย้ายสำนักงาน และการออกแบบวางผังการก่อสร้างภายใน
บริษัทมีการใช้ Pandatest อย่างไรบ้าง ไม่เพียงเพื่อพิจารณาการจ้างงาน แต่ยังเพื่อปรับปรุงแนวความคิดขององค์กรอีกด้วย
เราได้ทำการสัมภาษณ์คุณโยชิโคชิ ผู้อำนวยการสาขา ซึ่งรับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร

 

กรุณาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบเจอในระหว่างการสัมภาษณ์ ก่อนที่จะมีการนำ Pandatest มาใช้

ในประเทศเวียดนาม เราไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากนักจากข้อมูลที่เราสามารถอ่านได้จากเรซูเม่ของผู้สมัคร ในขณะเดียวกัน ผมรู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมมองไม่เห็นจากคำตอบที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ผมคิดว่ายังมีช่องว่างทางความคิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างหลังการจ้างงาน เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนสูงในขณะสัมภาษณ์ แม้แต่ผู้ที่ภายหลังรู้สึกว่าพวกเขาเข้ากับบริษัทไม่ค่อยได้ก็ได้เรียนรู้วิธีการของตนเองหลังจากเข้าร่วมบริษัท และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของบริการของเราไม่ลดลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทของเรา เราให้ความสำคัญกับ <ความอดทน> ต่อประเภทของงาน
บุคคลนั้นสามารถพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มีได้หรือไม่ ผมต้องการทำให้แน่ใจในเรื่องนี้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการสัมภาษณ์แบบปากเปล่าที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิม

ในเวียดนาม หลายคนคิดว่าบริษัทจะเพิ่มแรงจูงใจของพวกเขา
เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในเวลา 2 ปี เรามีพนักงานเข้าออก 80% เนื่องจากช่องว่างในเรื่องของ <ความอดทน> ที่บริษัทของเราต้องการ

หลังจากนำ Pandatest มาใช้ ผมไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงความแม่นยำในการตัดสินใจของผมระหว่างการสัมภาษณ์ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเริ่มปฏิรูปความคิดขององค์กรได้อีกด้วย ผมคิดว่าเราสามารถลดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้

 

กรุณาเล่าถึงความประทับใจของคุณเมื่อใช้ Pandatest เป็นครั้งแรก

เหนือสิ่งอื่นใด หัวข้อประเมินแต่ละรายการจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลเหมือนผลตรวจเลือดเวลาตรวจสุขภาพ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่าย
ความรู้สึกขัดแย้งที่เคยรู้สึกอยู่ลึก ๆ ในใจของผมได้ถูกแสดงออกมาเป็นตัวเลข

นอกเหนือจากความรู้สึกดั้งเดิมของคนที่ความตระหนักมีแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการทำงานที่บริษัทต้องการ และคนที่ไม่ใช่ ยังมีค่าทางสถิติจากตัวเลข และจากมุมมองของผู้บริหาร การวิเคราะห์คนทำงานโดยใช้หลักการทางจิตวิทยาก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น

แน่นอนว่าอาจมีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลที่ตรวจสอบและความรู้สึกที่แท้จริง
แต่หากไม่มีข้อมูลเลย เราจะไม่สามารถตั้งสมมติฐานเพื่อการปรับปรุงหรือพิจารณาลำดับความสำคัญของการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผมรู้สึกว่าวิธีที่เรามององค์กรนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูลที่ตรวจสอบหรือไม่

 

ผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ Pandatest?

บริษัทของเราสนับสนุนให้พนักงานทดสอบตัวเอง 1 ครั้งก่อนสัมภาษณ์ และอีกครั้งเมื่อผ่านช่วงทดลองงาน
นอกจากนี้ หลังจากการจ้างงาน เราจะขอให้พวกเขาทำข้อสอบปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถสังเกตพวกเขาจากจุดที่กำหนดได้

สิ่งนี้เหมือนกับเครื่องหมายความเป็นส่วนตัวและการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเป็นวิธีการปรับปรุงความแม่นยำด้วยการทำซ้ำ เมื่อทำแบบทดสอบ ผู้จัดการซึ่งได้คะแนนต่ำในปีที่แล้ว ตอนนี้ปรับปรุงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในทางกลับกัน คะแนนที่แท้จริงที่ลดต่ำลงของผู้ที่รู้สึกว่าตนแตกต่างจากบุคคลากรที่บริษัทกำลังมองหาก็มีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างมาก ผู้จัดการยังสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ Pandatest และคิดค้นปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมสำหรับทีมและผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ ซึ่งมีบทบาทในการสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการ

 

คุณมีหัวข้อประเมิน Pandatest ที่ชื่นชอบหรือไม่?

หัวข้อประเมินสองหัวข้อใน Pandatest ที่ผมเน้นย้ำเมื่อสัมภาษณ์งาน
คือ <ความตระหนักต่อการประเมินเกี่ยวกับตนเองโดยผู้อื่น> และ <การตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบตนเอง>

สำหรับ <ความตระหนักต่อการประเมินเกี่ยวกับตนเองโดยผู้อื่น> คนที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคนอื่นประเมิน มีแนวโน้มที่จะไม่พอใจได้ง่ายและมักจะสูญเสียแรงจูงใจเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น หลังจากเข้าร่วมบริษัทแล้ว จะมีปัญหากับหัวหน้าได้ง่ายในระหว่างการประเมินบุคลากร ดังนั้นการตรวจสอบคะแนนนี้จึงสามารถป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้

ผู้ที่มีคะแนน <การตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบตนเอง> ต่ำมักหาข้อแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดของตนเอง และขาดแนวคิดในการจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาจริง ๆ คุณภาพของบริการจะลดลงทันทีเมื่อมีปัญหา

เพื่อที่จะเข้าใจความเสี่ยงดังกล่าวล่วงหน้า อันดับแรก ผมจะตรวจสอบคะแนนทั้งสองหัวข้อ <ความตระหนักต่อการประเมินเกี่ยวกับตนเองโดยผู้อื่น> และ <การตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบตนเอง> ก่อน

 

บริษัทประเภทใดที่คุณจะแนะนำให้ใช้ Pandatest?

ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในหลากหลายธุรกิจ เพราะช่วยให้เราเข้าใจ <ความอดทน> และ <ความตระหนัก> ของพนักงานที่เพิ่งจ้างใหม่ได้ล่วงหน้า หากต้องพูด ผมคิดว่าจะแนะนำเป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่มีตำแหน่งงานขายและตำแหน่งทางเทคนิคจำนวนมาก

นอกเหนือจากการใช้ทดสอบความเหมาะสมแล้ว ผมรู้สึกว่าความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งหมด และนำไปใช้เพื่อปรับปรุงความตระหนักของพนักงานเป็นจุดแข็งที่สำคัญของ Pandatest