Chúng tôi đã phát hành tính năng Nhận dạng nhân viên tương tự trong bài kiểm tra năng lực trực tuyến “PandaTest”.

PandTest là gì

PandaTest là một công cụ kiểm tra năng lực trực tuyến nhằm phát hiện ra những điểm khó nhìn thấy trong các cuộc phỏng vấn.
Kể từ khi phát hành vào tháng 8 năm 2022, PandaTest đã được nhiều công ty trong tất cả các ngành sử dụng, bao gồm các công ty chuyên về sản xuất, CNTT, …
Với tổng số lựa chọn sử dụng vượt hơn 2.000.

Bối cảnh phát hành tính năng Nhận dạng nhân viên tương tự

Với PandaTest, bạn có thể đo lường hai điều: “Năng lực theo vị trí cá nhân” và “Năng lực với tư cách là thành viên của tổ chức”.
Điểm số cao hay thấp sẽ được dùng làm tham chiếu cho các quyết định lựa chọn.

Tuy nhiên, trong quá trình tuyển chọn thực tế, có nhiều thứ cần phải cân nhắc hơn là điểm cao hay thấp.
Chúng ta có thể cân nhắc dựa trên những yếu tố sau:
・Tôi muốn biết bạn giống ai trong lực lượng lao động của công ty.
・Nếu giống Mr/Ms.. 〇〇 của công ty thì cũng được
・Nếu điểm quá xa so với Mr/Ms của công ty thì không ổn.

Để thực hiện được điều đó, sự tương tự được tính toán một cách tự động từ dữ liệu nhân viên đã có trước đó trên Pandatest, và những nhân viên tương tự này có thể được hiển thị ngay lập tức.
Logic tính toán này đánh giá mức độ tương tự cho từng loại hạng mục, đây là một phương pháp để kết quả tính toán cuối cùng được thể hiện dưới dạng giá trị tổng.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm tốt với chức năng này.