ทำไมต้องใช้ Pandatest ?

ระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดที่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของคุณ

การหาและประเมินผู้สมัครที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้เพียงผ่านแค่การสัมภาษณ์

บริษัทต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรมที่เข้าได้กับพนักงานทุกคน แต่ถ้าหากผู้สมัครไม่มีรากฐานในการซึมซับวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างแล้ว มันจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

Pandatest มุ่งเน้นการประเมินความสามารถของรากฐานของผู้สมัครที่จะซึมซับวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมจากกระบวนการการคัดเลือกคนเข้าทำงาน

 

ระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดที่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของคุณ

ลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างงาน

25% ของพนักงาน (1 ใน 4 คน) ลาออกหลังจากเข้าทำงานได้เพียง 6 เดือน
การลาออก 1 คน บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเป็น 5.6 เท่าของเงินเดือนหนึ่งเดือนของพนักงาน
Pandatest สามารถช่วยลดปัญหาการลาออกได้ 50% ภายใน 6 เดือน

ลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างงาน

ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

การรวมตัวกันของนักเตะซูเปอร์สตาร์ 11 คนอาจไม่สามารถทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ และบริษัทก็เช่นกัน คนเก่งอาจไม่ช่วยให้บริษัทเติบโตได้ แต่คนที่ใช่จะช่วยให้บริษัทเติบโตได้ แบบทดสอบของเราประกอบด้วยหมวดหมู่การประเมินโดยละเอียด 7 หมวดหมู่ ซึ่งสามารถระบุความเข้ากันได้ของผู้สมัครกับพนักงานปัจจุบันในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ ค้นหาชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในทีม

ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

คัดเลือกคนโดยปราศจากความลำเอียง

PandaTest ประเมินทักษะและบุคลิกภาพของผู้สมัครจากหลายด้าน และให้ข้อมูลที่ชัดเจนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนั้น จึงสามารถประเมินผู้สมัครได้อย่างเป็นกลางโดยอ้างอิงจากข้อมูล แทนการออกความคิดเห็นส่วนตัว

คัดเลือกคนโดยปราศจากความลำเอียง

รายงานผลที่ง่ายต่อการใช้ในการตัดสินใจสัมภาษณ์

ให้คะแนนจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สมัครจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ระบบจะแสดงหัวข้อที่ช่วยคุณตัดสินใจ เปรียบเสมือนกับคุณมีเรซูเม่ผู้สมัครที่มีรายละเอียดมากขึ้นเพิ่มอีก 1 อันสำหรับการสัมภาษณ์

รายงานผลที่ง่ายต่อการใช้ในการตัดสินใจสัมภาษณ์

เพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรมพนักงาน

เมื่อเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สมัครจากผลการทดสอบแล้ว การเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรมและกำหนดการที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครแต่ละคนก็จะง่ายขึ้น ช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรมพนักงาน

สิ่งที่เราประเมิน

1 คะแนนการประเมินสำคัญแบ่งตามประเภทอาชีพ

แต่ละงานมีทักษะที่จำเป็นแตกต่างกัน
Pandatest ช่วยวัดทักษะที่จำเป็นสำหรับงานแต่ละประเภท เช่น งานขายและไอที
นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเรียนรู้และปรับแต่งเนื้อหาของประเภทงานที่แตกต่างกันในระบบ และสร้างรายงานผลโดยใช้หัวข้อการประเมินที่เหมาะสมที่สุด

2 รากฐานในฐานะสมาชิกขององค์กร

ผ่านการทำความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของผู้สมัครภายในองค์กร คุณสามารถระบุได้ว่าพวกเขามีความสามารถในการทำงานร่วมกับพนักงานและแผนกต่างๆ หรือไม่ การขาดความสามารถนี้จะลดประสิทธิภาพการทำงานของทั้งทีมและทำให้ยากสำหรับแต่ละคนในการแสดงความสามารถของตนเอง

3 ความสามารถในการอดทนต่อความเครียด

Pandatest วัดด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของผู้สมัครและช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพนักงานใหม่ในการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของตนเองออกมา ในขณะเดียวกันก็ลดโอกาสการลาออกจากงาน

มีผู้เข้าสอบ PandaTest มากกว่า 4,000 รายแล้ว
CREATED BY
+
4000
Candidates

Our videos

Q&A

ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า

ก่อนหน้านี้บริษัทของเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับแบบทดสอบบุคลิกภาพทั่วไป จึงพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาโดยคิดว่าจะสร้างแบบทดสอบความถนัดที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้จริง

เจ้าหน้าที่เฉพาะทางจะจัดประชุมเพื่ออธิบายคะแนนอย่างละเอียดและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณ

เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลในบริษัทของท่านมากขึ้น ความแม่นยำก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

สนับสนุนโดยฝ่ายสนับสนุนลูกค้าชาวไทย