Digital Marketing Viet Nam

 

Lĩnh vực kinh doanh

Trong nhiều năm qua, Digital Marketing đã giải quyết nhiều trường hợp điển hình khác nhau trong lĩnh vực Digital Market, cũng như có nhiều kinh nghiệm tư vấn phát triển các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trên các kênh truyền thông đa phương tiện: Google Ads, Facebook Ads, SEO, Mobile App Install Ads, Booking Ads.

 

Vấn đề gặp phải trước khi sử dụng PandaTest

Mặc dù chúng tôi đã phần nào nhận ra khuynh hướng khác biệt giữa những nhân viên làm việc tốt và không tốt trong công ty nhưng lại không thể hình dung nó một cách rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi đã mắc sai lầm trong quá trình tuyển dụng.

 

Cảm nghĩ sau khi sử dụng thử PandaTest

Chúng tôi đã có thể hình dung về tư duy và thái độ làm việc của nhân viên trong công ty nhờ những chỉ số dễ hiểu. Ngoài ra, những chỉ số này có thể được sử dụng như một kim chỉ nam trong quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong tương lai.