『Pandatest People Data Report 2024』là báo cáo dựa trên dữ liệu khảo sát từ các thí sinh tham gia thực hiện PandaTest – bài kiểm tra tính cách trực tuyến dành riêng cho khu vực Đông Nam Á.

Dựa trên dữ liệu của PandaTest thu về từ kết quả của những ứng viên ứng tuyển và nhân viên làm vi ở các công ty Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á, chúng tôi đã tìm hiểu về đặc điểm hành vi trong tổ chức của họ.

Pandatest là gì?

PandaTest là bài kiểm tra năng lực trực tuyến dành cho khu vực Đông Nam Á:  Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Bài test sử dụng dữ liệu để trực quan hóa những điểm khó phát hiện trong buổi phỏng vấn và tập trung vào làm rõ “khả năng hoạt động và phát triển tốt trong tổ chức” của từng cá nhân. Trong năm đầu tiên kể từ khi phát hành, PandaTest đã được hơn 70 công ty Nhật Bản hoạt động ở Đông Nam Á sử dụng.

Tác giả bài báo cáo

Anzai Akira – Người phát triển PandaTest

Sau khi khởi nghiệp khi còn là sinh viên và làm việc tại DMM.com, anh bắt đầu kinh doanh ở thị trường Đông Nam Á ở mảng tuyển dụng – giới thiệu nhân sự và đã có kinh nghiệm hỗ trợ trên 1.000 công ty. Cuối năm 2022, anh đã phát triển dịch vụ kiểm tra năng lực trực tuyến PandaTest và nghiên cứu dữ liệu tính cách của người lao động Đông Nam Á.

Đối tượng khảo sát

・Tổng hợp dữ liệu kiểm tra năng lực dành cho nhân viên đang làm việc hoặc ứng viên ứng tuyển ở các công ty Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á

・Dựa trên dữ liệu về kết quả câu trả lời PandaTest của người Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản (3.000 người)

・10% là quản lý, 90% còn lại là nhân viên

・Loại nghề nghiệp là nhân viên văn phòng (bao gồm vị trí quản lý sản xuất trong ngành sản xuất và không bao gồm lao động phổ thông trong các nhà máy)

Giá trị bài khảo sát mang lại

・Làm rõ những kỹ năng cần thiết của nhân viên để được thăng chức lên vị trí quản lý ở mỗi quốc gia.

・Tập trung vào tính thực tiễn, sự khác biệt giữa Nhà quản lý Nhật Bản và nhân viên ở các quốc gia, đồng thời làm rõ có thể gây ra sự sai lệch từ góc độ quản lý.

・Bằng cách so sánh ba quốc gia Đông Nam Á với Nhật Bản, có thể xác nhận lại đặc điểm môi trường làm việc của mỗi quốc gia.