PandaTest
入社後のミスマッチを防ぐオンライン適性検査-Pandatest > “PandaTest สามารถช่วยให้ผมถ่ายทอดสิ่งที่ผมต้องการสื่ออย่างได้เหมาะสม” – NEO THAI ASIA

“PandaTest สามารถช่วยให้ผมถ่ายทอดสิ่งที่ผมต้องการสื่ออย่างได้เหมาะสม” – NEO THAI ASIA

NEO THAI ASIA บริษัทจำหน่ายและสนับสนุน “desknet’s NEO” ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทกรุ๊ปแวร์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและในภูมิภาคอาเซียน
เราได้พูดคุยกับคุณวาตานาเบะ ซึ่งเป็นประธานบริษัทและทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร

คุณมีปัญหาแบบไหนกับการสัมภาษณ์งานและปัญหาอื่นๆในบริษัทก่อนจะใช้ Pandatest

ผมพบว่ามันยากที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันกับพนักงานชาวไทย
เมื่อเราเริ่มต้น เรามีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการรักษาพนักงานชาวไทย เมื่อเราจ้างพนักงานชาวไทยประมาณ 3-10 คน มีหลายครั้งที่พนักงานชาวไทยในด้านการขายและตำแหน่งอื่นๆ ลาออกหลังจากช่วงทดลองใช้งานสามเดือน

ณ ตอนนั้นเมื่อจำนวนพนักงานชาวไทยที่ทำงานในแต่ละแผนกมากกว่าหนึ่งปีเพิ่มขึ้น ผมเริ่มรู้สึกถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในบริษัท
ตัวอย่างเช่น ผมต้องการชี้แจงมาตรฐานการทำงานต่างๆ เช่น”ควรจะเป็นอย่างไรในฐานะพนักงาน” และ “คุณภาพของงานควรเป็นอย่างไร” ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในมาตรฐานนั้นในฐานะบุคลากรในบริษัท
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผม ผมสามารถจินตนาการได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างมาตรฐานดังกล่าวสำหรับบุคลากรที่พูดภาษาแม่ที่แตกต่างกัน และผมต้องการให้ทุกคนสามารถตีความมาตรฐานนั้นอย่างถูกต้องและมีความเข้าใจในงานมากขึ้นครับ

คุณมีวิธีในการแก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้าง

ในขณะที่ผมเตรียมที่จะประชุมกับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผมก็มองหาสิ่งที่สามารถชี้แจงมาตรฐานจากภายนอกได้ และในตอนนั้นผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ PandaTest ซึ่งสามารถประเมิน “ความสามารถในฐานะสมาชิกองค์กร” จากมุมมองที่หลากหลาย และเริ่มสนใจขึ้นมาครับ

พนักงานชาวไทยมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อ PandaTest?

ในตอนแรก ผมได้อธิบายให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลชาวไทยทราบว่าเราต้องการใช้ PandaTest หลังจากนั้น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลชาวไทยก็เป็นผู้นำในการอธิบาย PandaTest ให้กับพนักงานทุกคนและนำไปปฏิบัติ และทุกคนก็ทำงานกับ PandaTest ได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาใดๆ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรและพนักงานชาวไทยอธิบายว่า PandaTest เป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยเหลือด้านการทำงานเป็นทีมและทรัพยากรบุคคล และพวกเขาก็ได้นำไปใช้งานทันที

นอกจากนี้ เรายังประกาศผล PandaTest ของบุคลากรทุกคนในการประชุมบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงกับความเข้าใจตนเองและความเข้าใจผู้อื่น ซึ่งบุคลากรทุกคนทำแบบทดสอบเสร็จตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประกาศให้ทำได้2-3วัน และทุกคนดูเหมือนจะทำแบบทดสอบด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนานครับ

คุณคิดว่าประโยชน์ของ Pandatest คืออะไร?

เราสามารถกำหนดเกณฑ์ความเข้าใจร่วมกันได้อย่างชัดเจน ด้วยการใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่าง PandaTest ผมรู้สึกว่าพนักงานสามารถยอมรับการประเมินได้อย่างตรงไปตรงมาเพราะมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

นอกจากนี้การใช้เกณฑ์ PandaTest และค่าเฉลี่ยที่วัดโดย PandaTest ทำให้การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผมไปยังบุคลากรในองค์กรได้ง่ายขึ้นครับ

ผมรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของผมอย่างถูกต้อง และทำให้พวกเขาเข้าใจเมื่อสื่อสารกับบุคลากรที่มีเชื้อชาติและอายุต่างกัน แต่ตอนนี้ การแสดงข้อมูล PandaTest นั้นทำให้ผมคิดว่าบุคลากรสามารถเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อสารได้ดีและแม่นยำขึ้น ในเวลาที่ถามกับบุคลากรว่า “คุณคิดอย่างไรกับผลลัพธ์นี้ที่ออกมาจากPanda Test” ผมก็สามารถค้นหาสิ่งที่พวกเขาคิดได้อย่างราบรื่น ซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องยากที่จะถามโดยตรงครับ

นอกจากนี้ การใช้ PandaTest เป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรในองค์กรในการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ผมรู้สึกว่าสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทีม ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นและการทำงานเป็นทีมระหว่างพนักงาน ด้วยวิธีนี้ ในบริษัทของผม ผมรู้สึกว่าการใช้ PandaTest ภายในองค์กรเป็นสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวครับ

คุณมีรายการประเมินผลที่ชื่นชอบใน Pandatest หรือไม่?

เนื่องจากบริษัทของผมให้ความสำคัญกับ “การทำงานเป็นทีม” ผมจึงมักใช้รายการประเมิน “การทำงานเป็นทีม/การทำงานเดี่ยว(Flat)” ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานของการเป็นสมาชิกขององค์กรเรา

เมื่อผมนำPandaTest มาใช้ภายในองค์กร ผมพบว่าสมาชิกในทีมทุกคนมีการทำงานเป็นทีมค่อนข้างสูง ผมสามารถยืนยันอีกครั้งว่าประเด็นที่เราให้ความสำคัญภายในบริษัทและคุณลักษณะของพนักงานของเรานั้นเข้ากันได้ดี นอกจากนี้หัวข้อการประเมิน “คุณลักษณะที่ทำให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะลาออก” ก็ยังช่วยให้ตรวจจับแนวโน้มการลาออกของบุคลากรได้อย่างดีอีกด้วยครับ

入社後のミスマッチを防ぐオンライン適性検査-Pandatest > “ดูลักษณะนิสัยของผู้สมัครคนไทยถึงแม้จะไม่สามารถสื่อสารกันได้” – บริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นในไทย

“ดูลักษณะนิสัยของผู้สมัครคนไทยถึงแม้จะไม่สามารถสื่อสารกันได้” – บริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นในไทย

เราได้พูดคุยกับบริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นที่มีจำนวนพนักงาน 10 คนในไทยเกี่ยวกับเบื้องหลังการเริ่มใช้งานระบบ
แบ่งปันความรู้สึกดีๆ ที่ได้ทราบจากบริษัทที่ใช้งาน Pandatest แล้วรู้สึกถึงประสิทธิภาพของระบบ
กรุณาใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง หากคุณเป็นบริษัทที่ต้องการฟังความคิดเห็นจริงจากบริษัทที่ใช้งานระบบอยู่ในปัจจุบัน

กรุณาบอกปัญหา ที่คุณมีระหว่างการสัมภาษณ์ก่อนที่จะใช้ Pandatest

สำนักงานใหญ่ได้นำแบบทดสอบ EQ มาใช้ และฝ่ายไทยก็ได้รับคำสั่งให้ใช้แบบทดสอบนี้ด้วย
ฉันสนใจที่จะนำการทดสอบความถนัดมาใช้ระยะหนึ่งแล้ว และความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อฉันได้รับข้อแนะนำจากคุณ

เนื่องจากตนเองเป็นคนญี่ปุ่นและพูดภาษาไทยไม่คล่อง ปัจจุบันเวลาจ้างคนไทย จึงต้องให้พนักงานแปลให้ตอนสัมภาษณ์
หากสามารถเข้าใจภาษาได้ จะสามารถบอกได้ว่าคนๆนั้นเป็นคนประเภทใด จากการตอบคำถาม แต่ฉันมักจะมีปัญหาในการรู้คำตอบของคำถามโดยตรง
พนักงานของเราบางคนต้องไปฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาครึ่งปี ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแม่นยำ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในขณะที่รับสมัครงาน

กรุณาบอกความประทับใจของเมื่อใช้ Pandatest เป็นครั้งแรก

การทำแบบทดสอบ pandatest ก่อนสัมภาษณ์ ทำให้ทราบถึงลักษณะนิสัยคร่าวๆ ของผู้สมัครคนไทยที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ และการฟังคำตอบจากคำถามระหว่างการสัมภาษณ์ว่าตรงกับแบบทดสอบหรือไม่ จะช่วยให้สามารถตัดสินบุคคลนั้นได้ดีขึ้น
นอกจากนี้เมื่อทำข้อสอบครั้งแรกก็รู้สึกพึงพอใจกับความแม่นยำของแบบทดสอบ เพราะผลสอบสะท้อนสิ่งที่คิดอยู่และเนื้อหารายงานก็เข้าใจง่าย

ที่บริษัทของเรา ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ก็เข้ารับการทดสอบเช่นกัน และมีความคล้ายคลึงกันบางประการ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผมมีความรู้สึกว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันในระดับหนึ่ง

ในทางกลับกัน หากคุณอยู่ในช่วงวัยทำงาน คะแนนของคุณจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานและปัจจัยอื่น ๆ

เมื่อเทียบกับก่อนใช้ Pandatest มีผลลัพธ์อะไรที่แตกต่างไปบ้าง

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทของฉันใช้ระบบของ Pandatest เท่านั้น แต่ฉันคิดว่าผลลัพธ์ของผู้สมัครที่ทำแบบทดสอบเมื่อตอนสัมภาษณ์ และผลลัพธ์ของผู้สมัครที่เข้าร่วมทำงานกับบริษัทจริง ๆ มีความตรงกันในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่ามันแปลกไปเล็กน้อยเมื่อคะแนนสูงสุดเป็น 100 คะแนน สำหรับรายการเดียวจากหลายๆ หมวดหมู่

เราพยายามเลือกคนที่มีความพอดีที่จะเข้ากับบริษัทเราได้ทั้งด้านสภาพแวดล้อมและการทำงานของเรา

คนที่ได้คะแนนสูงเกินไปในบางรายการ เป็นไปได้ว่า มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดจริงกับสิ่งที่พวกเขาทำ และมุมมองเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์ในการตัดสินได้เช่นกัน

คุณมีรายการประเมินผลที่ชื่นชอบใน Pandatest หรือไม่?

①ชอบที่สามารถเปรียบเทียบคะแนนระหว่างผู้สอบได้
②ชอบ ”คะแนนการประเมินสำคัญแบ่งตามประเภทอาชีพ”
③ชอบการประเมินรากฐานในฐานะสมาชิกขององค์กร ว่าบุคคลนั้นชอบทำงานเป็นทีมหรืออิสระ

คิดว่า Pandatest เหมาะสำหรับบริษัทประเภทใด

เราเป็นบริษัทที่มีพนักงานประมาณ 10 คน แต่ฉันคิดว่าระบบจะเหมาะอย่างมากกับบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมากืเนื่องจากเปรียบเทียบได้ง่ายกว่าเมื่อจ้างงาน และช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น

PandaTest Price list download

สนับสนุนบริษัททั้งหมด 1,000 แห่งตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจัดหางาน เริ่ม Pandatest ในปี 2022 โดยใช้ประสบการณ์และความรู้นี้ ในขณะที่รับสมัครพนักงานจำนวนมากทุกปีในบริษัทของฉัน ฉันประสบกับความล้มเหลวมากมายในการตัดสินใจและตระหนักถึงความยากลำบากในการสัมภาษณ์ สำหรับงาน ปัจจุบันมีผู้เข้าสอบมากกว่า 4,000 ราย และมีบริษัทมากกว่า 70 แห่งที่ใช้งานโดยเสียค่าธรรมเนียมภายใน 8 เดือนหลังจากเปิดตัว

 

 

 

 

入社後のミスマッチを防ぐオンライン適性検査-Pandatest > เนื่องจากวิศวกรไอทีมีการแข่งขันชิงตัว การประเมินจึงเป็นสิ่งสำคัญ -enish

เนื่องจากวิศวกรไอทีมีการแข่งขันชิงตัว การประเมินจึงเป็นสิ่งสำคัญ -enish

enish VIETNAM เป็นบริษัทซึ่งพัฒนาเกมมือถือสำหรับประเทศญี่ปุ่น
บริษัทมีการใช้ Pandatest ในการพิจารณาจ้างวิศวกร ซึ่งการแข่งขันสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างดุเดือด ได้อย่างไร
เราได้ทำการสัมภาษณ์คุณชิบุยะ ผู้อำนวยการทั่วไป ซึ่งรับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร

 

กรุณาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบเจอในระหว่างการสัมภาษณ์ ก่อนที่จะมีการนำ Pandatest มาใช้

บริษัทของเราเป็นบริษัทเกมของประเทศญี่ปุ่น และเรามีทีมงานมากมาย เช่น ฝ่ายพัฒนาและออกแบบ เป็นต้น
องค์กรมีพนักงานมากกว่า 50 คน และเราทำการสัมภาษณ์ทุกวัน ในการสัมภาษณ์สั้น ๆ ด้วยข้อมูลจาก CV และผ่านทางล่าม เราสามารถวัดผลด้านเทคนิคได้ แต่บ่อยครั้งเราไม่ทราบด้านลักษณะนิสัย ดังนั้นจึงมีหลายสถานการณ์ที่ทำให้ตัดสินใจไม่ถูก

แม้ว่าโดยทั่วไปเราจะคิดว่าผู้สมัครเป็นผู้สมัครที่ดีในแง่ของข้อมูลจาก CV และความประทับใจในการสัมภาษณ์
เราคิดว่าเมื่อมีความรู้สึกขัดแย้ง เนื่องจากไม่มีดัชนีชี้วัด เราจึงตัดสินใจไม่ได้
เป็นผลให้มีบางครั้งที่ผมคิดว่า มันไม่เป็นไรหรอก ถ้าหลังจากการจ้างจะมีการลาออกเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาไม่นาน

การพัฒนาเกมคือการทำงานเป็นทีม
นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้ว ทักษะในการสื่อสารก็มีความสำคัญเช่นกัน

วิศวกรบางคนไม่เก่งเรื่องการสื่อสาร ไม่ว่าเขาจะเป็นคนสัญชาติใด
นอกจากนี้ คนเวียดนามส่วนใหญ่ยังร่าเริงและเป็นคนง่าย ๆ แต่ก็มีบางคนที่ต้องการโฟกัสกับงานของตัวเอง ซึ่งขัดขวางการทำงานเป็นทีม

 

กรุณาเล่าถึงความประทับใจของคุณเมื่อใช้ Pandatest เป็นครั้งแรก

เหตุผลที่ผมสนใจในตอนแรก เพราะเรามีบุคลากรมากกว่า 50 คน และเผชิญกับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แนวคิดคือการใช้มันเพื่อทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของพนักงานที่มีอยู่
ลักษณะนิสัยที่ผมมักจะรู้สึกได้ในขณะที่ลองใช้กับพนักงานที่มีอยู่นั้นสะท้อนให้เห็นได้ดีในผลลัพธ์
ผมคิดว่าผมสามารถใช้สิ่งนี้ในการคัดเลือกบุคลากรได้ ดังนั้นผมจึงเริ่มใช้มันระหว่างการสัมภาษณ์

 

ผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ Pandatest?

การดำเนินการจะแตกต่างกันไปในแต่ละทีม แต่ในกรณีของทีมฝ่ายศิลป์ที่ผมรับผิดชอบหลัก ผมขอให้พวกเขาทำแบบทดสอบก่อนการสัมภาษณ์ และเปลี่ยนคำถามในการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้
การทำเช่นนี้ทำให้ผมสามารถเข้าใจได้ว่าส่วนใดที่ผมควรใส่ใจและเจาะลึกลงไป ทำให้เข้าใจลักษณะนิสัยได้ง่ายยิ่งขึ้น

ผู้จัดการชาวเวียดนามและผมเป็นคนดูรายงาน ด้วยการแปลงข้อมูลเป็นตัวเลข ผู้จัดการชาวเวียดนามสามารถแสดงความประทับใจในเชิงบวกได้
เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น เพราะเราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวชี้วัดทั่วไป
ตัวอย่างเช่น แม้ว่าผู้สมัครจะเก่งทางเทคนิค ในแง่ของลักษณะนิสัยแล้ว เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแนวโน้มจนถึงตอนนี้ ผมก็สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ผมกังวลได้ และผมรู้สึกว่าความสามารถในการพูดคุยโดยใช้ค่าตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้เรามีการประเมิน 1 ต่อ 1 เดือนละครั้ง แต่เมื่อจำนวนคนเพิ่มขึ้น เราไม่สามารถมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับแต่ละคนได้ ดังนั้นเราจึงต้องการใช้มันเพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจและความกังวลของพนักงานที่มีอยู่

 

คุณมีหัวข้อประเมิน Pandatest ที่ชื่นชอบหรือไม่?

เราให้ความสำคัญกับ “ทักษะการสนทนา” และ “ลักษณะพฤติกรรมภายในองค์กร” เป็นอย่างยิ่ง เมื่อจ้างงาน

อย่างที่ผมกล่าวไป การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเกม ดังนั้นสองหัวข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ ท้ายที่สุด หากเราดูพนักงานที่มีอยู่ซึ่งไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะพบกว่าทักษะการสนทนานี้ต่ำมาก

 

บริษัทประเภทใดที่คุณจะแนะนำให้ใช้ Pandatest?

แนะนำสำหรับบริษัทด้านไอทีเป็นพิเศษ วิศวกรไอทีมีการแข่งขันชิงตัว และมีทางเลือกมากมายสำหรับผู้สมัคร
แม้ว่าจะมีความเหมาะสมทางด้านเทคนิคแล้วก็ตาม แต่บุคลากรที่ลักษณะนิสัยไม่เหมาะสม หลังจากที่เข้าร่วมงานกับบริษัทแล้ว จะอยู่ได้ไม่นาน ดังนั้น ผมจึงขอแนะนำสำหรับบริษัทที่ต้องการทำความเข้าใจกับบุคคลลักษณะดังกล่าวล่วงหน้า

入社後のミスマッチを防ぐオンライン適性検査-Pandatest > ความรู้สึกของการมองเห็นความขัดแย้งที่รู้สึกอยู่ลึก ๆ ในใจ – Frontier Consulting

ความรู้สึกของการมองเห็นความขัดแย้งที่รู้สึกอยู่ลึก ๆ ในใจ – Frontier Consulting

Frontier Consulting Vietnam เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม ดูแลเรื่องการออกแบบสำนักงาน การย้ายสำนักงาน และการออกแบบวางผังการก่อสร้างภายใน
บริษัทมีการใช้ Pandatest อย่างไรบ้าง ไม่เพียงเพื่อพิจารณาการจ้างงาน แต่ยังเพื่อปรับปรุงแนวความคิดขององค์กรอีกด้วย
เราได้ทำการสัมภาษณ์คุณโยชิโคชิ ผู้อำนวยการสาขา ซึ่งรับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร

 

กรุณาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบเจอในระหว่างการสัมภาษณ์ ก่อนที่จะมีการนำ Pandatest มาใช้

ในประเทศเวียดนาม เราไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากนักจากข้อมูลที่เราสามารถอ่านได้จากเรซูเม่ของผู้สมัคร ในขณะเดียวกัน ผมรู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมมองไม่เห็นจากคำตอบที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ผมคิดว่ายังมีช่องว่างทางความคิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างหลังการจ้างงาน เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนสูงในขณะสัมภาษณ์ แม้แต่ผู้ที่ภายหลังรู้สึกว่าพวกเขาเข้ากับบริษัทไม่ค่อยได้ก็ได้เรียนรู้วิธีการของตนเองหลังจากเข้าร่วมบริษัท และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของบริการของเราไม่ลดลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทของเรา เราให้ความสำคัญกับ <ความอดทน> ต่อประเภทของงาน
บุคคลนั้นสามารถพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มีได้หรือไม่ ผมต้องการทำให้แน่ใจในเรื่องนี้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการสัมภาษณ์แบบปากเปล่าที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิม

ในเวียดนาม หลายคนคิดว่าบริษัทจะเพิ่มแรงจูงใจของพวกเขา
เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในเวลา 2 ปี เรามีพนักงานเข้าออก 80% เนื่องจากช่องว่างในเรื่องของ <ความอดทน> ที่บริษัทของเราต้องการ

หลังจากนำ Pandatest มาใช้ ผมไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงความแม่นยำในการตัดสินใจของผมระหว่างการสัมภาษณ์ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเริ่มปฏิรูปความคิดขององค์กรได้อีกด้วย ผมคิดว่าเราสามารถลดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้

 

กรุณาเล่าถึงความประทับใจของคุณเมื่อใช้ Pandatest เป็นครั้งแรก

เหนือสิ่งอื่นใด หัวข้อประเมินแต่ละรายการจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลเหมือนผลตรวจเลือดเวลาตรวจสุขภาพ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่าย
ความรู้สึกขัดแย้งที่เคยรู้สึกอยู่ลึก ๆ ในใจของผมได้ถูกแสดงออกมาเป็นตัวเลข

นอกเหนือจากความรู้สึกดั้งเดิมของคนที่ความตระหนักมีแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการทำงานที่บริษัทต้องการ และคนที่ไม่ใช่ ยังมีค่าทางสถิติจากตัวเลข และจากมุมมองของผู้บริหาร การวิเคราะห์คนทำงานโดยใช้หลักการทางจิตวิทยาก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น

แน่นอนว่าอาจมีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลที่ตรวจสอบและความรู้สึกที่แท้จริง
แต่หากไม่มีข้อมูลเลย เราจะไม่สามารถตั้งสมมติฐานเพื่อการปรับปรุงหรือพิจารณาลำดับความสำคัญของการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผมรู้สึกว่าวิธีที่เรามององค์กรนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูลที่ตรวจสอบหรือไม่

 

ผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ Pandatest?

บริษัทของเราสนับสนุนให้พนักงานทดสอบตัวเอง 1 ครั้งก่อนสัมภาษณ์ และอีกครั้งเมื่อผ่านช่วงทดลองงาน
นอกจากนี้ หลังจากการจ้างงาน เราจะขอให้พวกเขาทำข้อสอบปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สามารถสังเกตพวกเขาจากจุดที่กำหนดได้

สิ่งนี้เหมือนกับเครื่องหมายความเป็นส่วนตัวและการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเป็นวิธีการปรับปรุงความแม่นยำด้วยการทำซ้ำ เมื่อทำแบบทดสอบ ผู้จัดการซึ่งได้คะแนนต่ำในปีที่แล้ว ตอนนี้ปรับปรุงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในทางกลับกัน คะแนนที่แท้จริงที่ลดต่ำลงของผู้ที่รู้สึกว่าตนแตกต่างจากบุคคลากรที่บริษัทกำลังมองหาก็มีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างมาก ผู้จัดการยังสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ Pandatest และคิดค้นปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมสำหรับทีมและผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ ซึ่งมีบทบาทในการสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการ

 

คุณมีหัวข้อประเมิน Pandatest ที่ชื่นชอบหรือไม่?

หัวข้อประเมินสองหัวข้อใน Pandatest ที่ผมเน้นย้ำเมื่อสัมภาษณ์งาน
คือ <ความตระหนักต่อการประเมินเกี่ยวกับตนเองโดยผู้อื่น> และ <การตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบตนเอง>

สำหรับ <ความตระหนักต่อการประเมินเกี่ยวกับตนเองโดยผู้อื่น> คนที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคนอื่นประเมิน มีแนวโน้มที่จะไม่พอใจได้ง่ายและมักจะสูญเสียแรงจูงใจเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น หลังจากเข้าร่วมบริษัทแล้ว จะมีปัญหากับหัวหน้าได้ง่ายในระหว่างการประเมินบุคลากร ดังนั้นการตรวจสอบคะแนนนี้จึงสามารถป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้

ผู้ที่มีคะแนน <การตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบตนเอง> ต่ำมักหาข้อแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดของตนเอง และขาดแนวคิดในการจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาจริง ๆ คุณภาพของบริการจะลดลงทันทีเมื่อมีปัญหา

เพื่อที่จะเข้าใจความเสี่ยงดังกล่าวล่วงหน้า อันดับแรก ผมจะตรวจสอบคะแนนทั้งสองหัวข้อ <ความตระหนักต่อการประเมินเกี่ยวกับตนเองโดยผู้อื่น> และ <การตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบตนเอง> ก่อน

 

บริษัทประเภทใดที่คุณจะแนะนำให้ใช้ Pandatest?

ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในหลากหลายธุรกิจ เพราะช่วยให้เราเข้าใจ <ความอดทน> และ <ความตระหนัก> ของพนักงานที่เพิ่งจ้างใหม่ได้ล่วงหน้า หากต้องพูด ผมคิดว่าจะแนะนำเป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่มีตำแหน่งงานขายและตำแหน่งทางเทคนิคจำนวนมาก

นอกเหนือจากการใช้ทดสอบความเหมาะสมแล้ว ผมรู้สึกว่าความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งหมด และนำไปใช้เพื่อปรับปรุงความตระหนักของพนักงานเป็นจุดแข็งที่สำคัญของ Pandatest